Diensten header karaktervol

Diensten van Karaktervol

Gespecialiseerde ondersteuning voor elke ontwikkelingsfase

  • Begeleiding van peuters/kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en hun ouders.
  • Individuele trajecten voor hoogbegaafde kinderen of kinderen waarvan vermoedens zijn van hoogbegaafdheid.
  • Ondersteuning bij vervroegde instroom in de basisschool.
  • Peutergroep voor kinderen met (vermoedens van) een ontwikkelingsvoorsprong.
  • Naschoolse speel- en verrijkingsgroep voor kinderen met (vermoedens van) een ontwikkelingsvoorsprong.
  • Spellenmiddagen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.